Fotonaponska elektrana za vlastitu potrošnju SE ENERGO TEHNA

on . Posted in Reference/projekti

                 

Naziv projekta: Fotonaponska elektrana za vlastitu potrošnju SE ENERGO TEHNA

Naziv korisnika: ENERGO-TEHNA d.o.o.

Rezultati i ciljevi projekta: Projekt "Fotonaponska elektrana za vlastitu potrošnju SE ENERGO TEHNA" jedan je od ključnih koraka poduzeća ENERGO-TEHNA d.o.o. u provedbi razvojne strategije poduzeća na području energetske učinkovitosti i OIE. Projektom će se povećati korištenje obnovljivih izvora energije što će se ogledati u godišnjoj proizvodnji od 842,55 MW el. energije, odnosno većoj učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim procesima poduzeća omogućujući proizvodnju jednake količine proizvoda korištenjem manje količine (min 85%) energije isporučene iz distribucijske mreže. Istovremeno će se smanjiti emisije CO2 za 197,16 tona na godinu. Provedba ovog projekta će neposredno doprinijeti povećanju korištenja tehnologija s manjom emisijom ugljika u proizvodnji energije, koristeći obnovljivu energiju sunca i povećanju sigurnosti opskrbe energijom u Republici Hrvatskoj.

Ukupna vrijednost projekta: 652.731,13EUR

Iznos sufinanciranja projekta: 343.805,62 EUR

Razdoblje provedbe projekta 01.06.2022 - 31.08.2023

Projekt je sufinanciran uz potporu Islanda, Lihtenštajna i Norveške putem bespovratnih sredstava iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za financijsko razdoblje od 2014.-2021

 ___________________________________________________________________

Nabava radova izgradnje fotonaponske elektrane

POSTUPAK NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01-2022-ET

 

NAZIV NABAVE: Nabava radova izgradnje fotonaponske elektrane

NAZIV PROJEKTA: Fotonaponska elektrana za vlastitu potrošnju SE ENERGO TEHNA

ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 20.09.2022

PLANIRANI ROK ZAVRŠETKA PROJEKTA: 31.07.2023

POZIV: „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“

Naziv projekta: Fotonaponska elektrana za vlastitu potrošnju SE ENERGO TEHNA

Naziv korisnika: ENERGO-TEHNA d.o.o.

 

 

 

Poziv na nadmetanje

Dokumentacija